Rodzaje magazynów

Kategoria: Blog

wnętrze nowoczesnego magazynu

Charakterystyka obiektów

Magazyn jest budowlą zaprojektowaną i konstruowaną w celu zabezpieczenia towaru przed ubytkami jakościowymi i ilościowymi. Musi spełniać określone warunki, by móc bezpiecznie i komfortowo przechowywać asortyment przedsiębiorstwa. Produkt znajdujący się w magazynie, jest w fazie magazynowania, czyli przerwy w przepływie produktu między producentem a nabywcą. Przerwy w obiegu są nieuniknione, więc każde przedsiębiorstwo musi liczyć się z przymusem wynajmu powierzchni magazynowej.

Typy magazynów

Ze względu na odmienne wymagania towarów, funkcjonują trzy rodzaje magazynów: otwarte, zamknięte i półotwarte.

Magazyn otwarty to wydzielony obszar otwartej przestrzeni, znajdujący się na twardej lub gruntowanej powierzchni, do którego można zaliczyć plac składowy lub terminal kontenerowy. W magazynach otwartych składowane są wyroby odporne na zmiany warunków atmosferycznych, takie jak piasek, woda czy wyroby hutnicze.

Magazyn zamknięty to całkowicie zabudowany obiekt jedno lub kilkokomorowy, do którego można zaliczyć silos, zamknięty zbiornik podziemny, naziemny lub nadziemny oraz budynki magazynowe typu podziemnego, przyziemnego, parterowego, jednopiętrowego i wielopiętrowego. W magazynie składowane są materiały wrażliwe, delikatne i nieodporne na warunki atmosferyczne.

Magazyn półotwarty to budowla posiadająca zarówno otwartą, jak i zamkniętą przestrzeń. W obiekcie można składować towary czułe, wrażliwe oraz twarde i odporne na warunki atmosferyczne.